Lumaki siya sa lalawigan ng Bocaue, Bulacan noong August 2, 1975. Pangalawa siya sa apat na magkakapatid, at anak ng pastor na si Eddie Villanueva at Adoracion Villanueva. Nag-aral at kumuha siya ng Commerce Degree, Major in Economics sa UST. Hindi siya nakuntento at nagpatuloy pang mag-aral ng Business Administration sa Harvard University sa United States mula 1996-1998.